Hoe kunnen we helpen?

Vloeibaar rubber

You are here:
< Back

Vocht in en rond het gebouw.  Het belang van een degelijke afdichting langs de buitenzijde van het fundament, met oog voor de details.

Een gebouw heeft al snel een levensduur van ca 50 jaar, dit is een lange tijd waarin het verstandig is om ervoor te zorgen dat de fundering en dak goed beschermd is.

Als een gebouw wordt ontworpen gaat veel aandacht naar het uitzicht ervan. Echter de belangrijkste zaken om een duurzaam gebouw te ontwerpen liggen vaak uit het zicht, zoals de funderingen en afdichten van daken.  Het zijn beide elementen die wel de juiste aandacht verdienen. De waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen (bouwknooppunten) is een noodzaak om in het ontwerp mee te nemen.

Verbeteren van toegankelijkheid (niveau drempel) met behoud van waterdichtheid. (kan voor vloeibaar rubber maar ook met PMMA in combinatie knaufplaat)

Vloeibaar rubber is een betrouwbare en bewezen bescherming tegen indringend water en vochtigheid.

Zodra men aan de binnenzijde vocht en infiltraties waarneemt worden er diverse experten geraadpleegd met een waaier aan mogelijkheden.  Er volgen de nodige uitspraken, zoals dat we te maken hebben met opstijgend vocht.  Opstijgend vocht is in de meeste gevallen een gevolg en geen oorzaak.  Een degelijke afdichting van fundament voorkomt veel problemen. Cruciaal hierbij is dat de overgang van gevel naar fundering correct wordt uitgevoerd.  Bij de overgang van gevel naar fundering worden we met diverse materialen geconfronteerd.  Vaak zijn de overgangen tussen de verschillende materialen ook niet strak uitgevoerd, waardoor het afdichten met bv folies lastig is uit te voeren en hier biedt een product op basis van vloeibaar rubber juist veel voordelen.

 • 100% waterdicht
 • elastisch
 • scheuroverbruggend
 • aan te brengen op een oneffen ondergrond
 • vorstbestendig
 • 100% hechting aan de ondergrond (vol en zat)
 • 100% koude applicatie

Vloeibaar rubber wordt ingezet voor betonafdichting

Aansluiting van een dakafdichting ( maaiveldniveau) met een ondergrondse constructie (parkeerkelder).

Mobiliteit is niet meer weg te denken uit onze leefomgeving, een veel gebruikte verplaatsingsmethode onze auto wordt dan nog heel veel gebruikt. Echter dienen we deze ook ergens te parkeren waardeer ze niet in gebruik is. Om deze parkeerbehoefte in te vullen wordt er veel gebruikt gemaakt van ondergrondse constructies (parkeerkelder). Heel vaak zal deze ondergrondse constructie uitsteken tov het hoofdgebouw. De details en aansluitingen van deze constructie dienen extra aandacht te krijgen om een degelijke en duurzame afdichting te realiseren. De uitstekende ondergrondse constructies worden vaak afgewerkt als een multifunctioneel dak, plein, daktuin, combinatie ervan of nog extra parkeerplaatsen. De waterdichting is dan niet meer bereikbaar en zal in het geval van problemen behoorlijk op het onderhoudsbudget wegen. Met vloeibaar rubber kunnen veel problemen die achteraf ontstaan voorkomen worden.

Vloeibare afdichting op basis van rubber

 

Een vloeibare afdichting op basis van rubber heeft steeds een 100% gegarandeerde aanhechting aan de ondergrond, ook als hier wat oneffenheden in zitten. Een bitumineus membraan dat 100% gevlamlast wordt aan de ondergrond heeft nooit een 100% aanhechting aan de ondergrond. Dit is in de praktijk helaas niet haalbaar. Een bitumineus membraan heeft heel wat overlappen, slecht of niet zorgvuldig uitgevoerde overlappen kunnen langs deze weg een capillair probleem opleveren.  Normaliter wordt dit soort van werk voorzien van een dubbel membraan, bij een vloeibare afdichting is dit niet nodig. De overlappen van een bitumineus membraan kunnen voor bewegingsobstructie zorgen.

Bij lekkage is een lek bij de keuze voor een bitumineus membraan moeilijker op te sporen t.o.v. een 100% verkleefd systeem. Daar waar het lek zich bevindt is vaak ook de oorzaak te vinden.

Optie na aanbrengen waterdichting

Na een correcte plaatsing van de waterdichting kan men nog overwegen om de fundering aan de buitenzijde te isoleren met een XPS isolatie, deze verhoogt het comfort en de prestaties van het gebouw. Geen verlies van warmte via dit bouwknooppunt.

Toepassingsgebied

 • maaiveldafdichtingen
 • funderingen
 • kelders zowel de verticale wanden als het horizontaal dek
 • kruipruimtes
 • doorvoeren
 • betonnen poeren
 • aansluitnaden betonwanden
 • kimaansluiting (overgang vloer naar wand)
 • stortnaden

Doorzoek de kennisbank

Populairste categorieën

Items in deze categorie

Coming Soon

Recente items

Inhoudsopgave

Offerte aanvragen


close-link

Informatie Brandwerende Afdichtingen
close-link